renovering av en vindslägenhet i centrala göteborg

Vi fick uppdraget att skapa ett designförslag för en vindslägenhet i centrala Göteborg.

Foto: Per Norberg

per 4
4_PerLGH-104
-0830

En bild från före renoveringen. Murstocken tog stor plats i lägenheten...

PerLGH-111
PerLGH-110
per 3
5_PerLGH-105
8_PerLGH-115
PerLGH-113
PerLGH-114
-0914
7_PerLGH-108
-0769
2_PerLGH-101
-0807
3_
Per 1
-0657
1_PerLGH-116
-0689
10_PerLGH-109_2
per 2